Andrea TICHÁ +421 903 263 663

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

  • mesačné spracovanie miezd
  • zaslanie príslušných výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a na daňový úrad
  • ročné zúčtovanie dane
  • prihlášky a odhlášky do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
  • evidenčné listy dôchodkového poistenia
  • II. a III. pilier
  • povinné,alebo dohodnuté zrážky zo mzdy
  • vyhotovenie - pracovných zmlúv, hmotnej zodpovednosti, náplní práce, organizačného poriadku.
  • ostatné potrebné mzdové výkazy a doklady
ATECO accounting
Andrea TICHÁ
ateco@ateco.sk
+421 903 263 663
Nám. hraničiarov 8A
851 03 Bratislava
Slovakia